Göğüs Hastalıkları

 • Anasayfa
 • Göğüs Hastalıkları

 • Son Güncellenme Tarihi: 31/05/2024 09:38

Blog

Göğüs Hastalıkları

 1. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 2. Amfizem
 3. Kronik Bronşit
 4. Astım
 5. Bronşektazi
 6. İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz Silia Sendromu)
 7. Kistik Fibrozis
 8. Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)
 9. İdiyopatik Pulmoner Fibrozis
 10. Hipersensitivite Pnömonisi
 11. Sarkoidoz
 12. Asbestozis
 13. Silikozis
 14. Antrakozis
 15. Berilyozis
 16. Stannozis
 17. Siderozis
 18. Bissinozis
 19. Pulmoner Tromboemboli
 20. Pulmoner hipertansiyon
 21. Kor Pulmonale
 22. Tüberküloz
 23. Pnömoniler
 24. Akciğer Absesi
 25. Aspergillozis
 26. Plevral Efüzyon
 27. Malign Efüzyon
 28. Uyku Hipoapne Sendromu
 29. Pnömotoraks
 30. Akciğer Kanseri