Kalite Politikamız

Hastane personelini gelişim ve yeniliğe odaklanan, kaliteli ve çağdaş sağlık hizmet sunması için sürekli olarak eğitimle desteklenerek, ulusal ve uluslararası standartlar esas alarak yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Misyon

Sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, hasta haklarına saygılı, hekim haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlayıp, memnuniyeti sürekli hale getirmeyi, kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamayı çeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmeyi, sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemsemek.

Vizyon

Hastanemizin hizmet sunumu konusunda gelecekteki her tür bilimsel ve teknolojik gelişimlere sonuna kadar açık, çevremizde ve bölgemizde aynı statüde olduğumuz gerek resmi gerekse özel her kurum ya da kuruluşla ve her alanda etik kurallar çerçevesinde sürekli rekabet içinde halkımızın hak ettiği uluslar arası standartta en kaliteli en verimli en güvenilir ve sürekli kendini yeniler tarzda kendisiyle rekabet eder gibi hizmet üretmeyi.

Değerlerimiz

• Önleyici Sağlık Hizmetleri Sunmak
• Hasta Sağlığı ve Mahremiyeti
• Hasta Hakları
• Sevgi, Saygı ve Dürüstlük Zemininde Hareket Etmek
• Şeffaflık, Duyarlılık ve Sorumluluk
• Teknoloji ve Sağlığın Uyumu İle Hizmet Vermek

Birimlerimiz

Ekibimiz

Doctor

Op .Dr. Dilek ÖZDEMİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doctor

Op. Dr. Tuğrul ERSÖZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doctor

Op. Dr. Tahsin DÖNMEZ

Göz Hastalıkları

Doctor

Uzm. Dr. Sait UÇAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doctor

Uzm. Dr. Macide ERSÖZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Blog